خدمات dgGraphix

متخصصین ماطرح‌های متنوع فرایند تولید و کنترل محصولات نظیر سیستم‌های اندازه‌گیری آنلاین و آفلاین و همچنین ارتباطات گزارشی بین بخش‌های پیش از چاپ و چاپ را در اختیار دارند که مطابق با آخرین متودها و استانداردهای بین المللی می‌باشد.


نصب و راه‌اندازی

نصب و راه‌اندازی ماشین چاپ، فرآیند گسترده و پیچیده‌ای است، بنابراین داشتن تجربه و تخصص کافی در انجام این فرآیند بسیار حائز اهمیت است. مجموعه ما آماده ارائه خدمات جابه‌جایی و نصب با استانداردهای روز دنیاست و کلیه مراحل نصب و راه‌اندازی را از مرحله پیش از نصب تا پایان نصب وگرفتن خروجی و نمونه کار ارائه می‌دهد.
کلیه مراحل نصب و راه‌اندازی را از مرحله پیش از نصب تا پایان نصب وگرفتن خروجی و نمونه کار ارائه می‌دهد.


تعمیرات

خدمات بازرسی و سرویس پیشگیرانه
خدمات بازرسی و سرویس شامل آن دسته از اقدامات فنی است که براساس دفترچه راهنمای اپراتوری و همچنین دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری استاندارد کمپانی سازنده ماشین آلات ارائه می‌شود. این اقدامات در دوره زمانی مورد توافق به منظور کنترل، بازرسی و سرویس نگهداری قابل اجراست.
خدمات تعمیراتی
خدمات تعمیراتی شامل آن دسته از اقدامات فنی است که در ارتباط با تعویض قطعات یدکی و نصب قطعات یدکی جدیدی که برای تجدید کارکرد و اجزاء ماشین ضروری است، انجام می‌شود. ماکلیه اقدامات تعمیراتی را به صورت 24 ساعته ارائه می نماییم.


پشتیبانی نرم افزاری

مدیریت و کنترل رنگ
هنگامی که از شباهت یا یکسان بودن دو رنگ صحبت می‌شود، عوامل و پارامترهای زیادی در این مقایسه دخیل هستند که می‌تواند بر دقت نتیجه حاصل شده که همان کار چاپی است، تاثیر مستقیم داشته باشند. به همین علت برای این قیاس نیاز به یک زبان مشترک داریم. بدین معنی که یک رنگ را بتوانیم به‌گونه‌ای توصیف کنیم که سلایق شخصی، وضعیت محیط در زمان مشاهده رنگ و حتی وضعیت روحی مشاهده‌گر تاثیری در نتیجه نهایی نداشته باشد. شاید بهترین روش، تبدیل دقیق رنگ‌ها به اعداد باشد.
درهر جریان کاری مستقل از نوع چاپ، همیشه تبادل محیط وجود دارد، مفهوم آن این است که از تولید فایل تا خروجی نهایی کار چاپی، تغییر محیط رنگی و حتی استفاده از تجهیزات واسطه مختلف اجتناب‌ناپذیر است. به همین دلیل نیازمند ابزارآلات دقیقی به‌منظور اندازه‌گیری و سنجش رنگ هستیم ولی از آن مهمتر انتخاب محل مناسب در جریان کاری جهت انجام این اندازه‌گیری است.


راهکارهای ما

تنظیم و کالیبراسیون بخش پیش از چاپ
اولین و شاید مهمترین بخش جهت کنترل و سنجش رنگ درجریان کاری، بخش پیش از چاپ و پروفایل های مجموعه می‌باشد. زیرا وجود خطا و یا اختلاف در این بخش، قابل جبران یا بهبود در سایر بخش‌ها نیست. متخصصین پیش از چاپ ما آماده انجام این کالیبراسیون‌ها با مجهزترین ابزارآلات و نرم افزارهای موجود هستند.
کنترل رنگ در چاپخانه
آخرین فرصت و آخرین محل برای کنترل رنگ و داشتن محصولات چاپی یکدست و با کیفیت، در کنار ماشین چاپ است. از آنجایی که امروزه سرعت تولید در ماشین‌آلات چاپ بسیار افزایش یافته است، تعلل در اندازه‌گیری و مطابقت رنگ، میزان بسیار بالایی از ضایعات را متوجه مجموعه خواهد نمود. به همین دلیل اطمینان از سلامت اجزا مکانیکی ماشین چاپ و سیستم‌های کنترل اتوماتیک از الزامات است. بسیاری از ماشین‌آلات قدیمی‌تر موجود در کشورمان به این ابزارآلات مجهز نیستند. نصب و راه‌اندازی سیستم های اتوماتیک و نرم‌افزارهای به روز مربوطه از راهکارهای ما می باشد..
آموزش و کنترل فرایند تولید
متخصصین ماطرح‌های متنوع فرایند تولید و کنترل محصولات نظیر سیستم‌های اندازه‌گیری آنلاین و آفلاین و همچنین ارتباطات گزارشی بین بخش‌های پیش از چاپ و چاپ را در اختیار دارند که مطابق با آخرین متودها و استانداردهای بین المللی می‌باشد.