CGS

سیستم های نمونه گیری و مدیریت رنگCGS از پیشروان این صنعت در زمینه نمونه گیری رنگ و نمونه سازی ، مدیریت رنگ و سیستم های گردش کار در صنعت گرافیک می باشد.

این مجموعه که در نزدیکی فرانکفورت (آلمان) مستقر است ، درسراسر جهان از جمله آمریکا، ژاپن، چین و فرانسه دفاترفعال خود را دارا می باشد.

CGS برای توسعه راه حل های سفارشی،  همکاری های طولانی مدتی با شرکت هایی مانند Canon، Epson HP و Xerox را دارد.