HYBRID

نرم افزارهای پیش از چاپ و گردش کار


نسل جدیدی از ابزارهای اتوماسیون است که این امکان را به وجود می آورد تا به صورت متمرکز و قابل پیگیری روند سفارش گیری آسان و تولید سریع و کارآمد را برای مشتریان خود فراهم نماییم
نرم افزار HYBRID با درک چالش های کاری، بر اساس نیازمخاطب به تجزیه و تحلیل فرایندهای طراحی و تولید، پرداخته و با ایجاد راه حل های ایده آل و منحصر به فرد، با رویکردی چابک و ریشه ای، تجربه یک جریان کارآمد و انعطاف پذیر را برای مصرف کنندگان خود به وجود می آورد، به گونه ای که با درصد بیشتر سفارش گیری با همان تعداد کارکنان و تجهیزات، مجموعه ای سریع، دقیق وکارآمد خواهید داشت..