Lüscher Technologies AG

تجهیزات کلیشه فلکسو و زینک افست


 طراحی و ساخت دستگاه ها در سوئیس و تحت به روزترین تکنولوژی روز انجام می گیرد.

سیستم های تصویرنگاری پیشرفته برای فن آوری های مختلف چاپ از فعالیت های مهم این مجموعه به شمار می رود.

این تجهیزات با دارا بودن بالاترین کیفیت وثبات حتی در دقت های بسیار بالا تا 12000 dpi، همواره راه حل اصلی در تهیه زینک و کلیشه، حتی در چاپ های امنیتی بوده است.